(+993)69-00-99-11
(+993)66-30-19-11
info@turkmentender.info

23/08/2016 по 25/08/2016 Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrligi

Дата добавления: 25.08.16 Тендер № 177
Описание тендера: Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrligi Balkan welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Balkan ylmy-önümçilik synag merkeziniň ekin ýerlerinde ornaşdyrmak üçin iki ganatly, umumy uzynlygy 822 metr gerimden ybarat emeli ýagyş usulynda suwarýan ulgamyň 1 (bir) toplumyny satyn almak boýunça öň yglan
edilen

BÄSLEŞIGIŇ

möhletini uzaldýar

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän taraplaryň ýüz-tutmalary we teklipleri Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrligi tarapundan 2016-njy ýylyň 23-nji awgustyndan 25-nji awgust aralygynda sagat 15:00-dan 18:00-a çenli C-423-nji iş otagynda bellenilen tertipde kabul edilýär we resmileşdirilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlary:
44-83-12, 44-83-21, 44-83-56, 44-83-57.

Раздел: Тендеры / Министерство сельского и водного хозяйства Туркменистана / Система капельного орошения
Регион закупки:
Место поставки: Не указано
Окончание приёма предложений:«25/08/2016»
Оставить заявку