(+993)69-00-99-11
(+993)66-30-19-11
info@turkmentender.info
» » » 12/08/2016 по 19/08/2016 Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrligi › bäsleşik

12/08/2016 по 19/08/2016 Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrligi › bäsleşik

Дата добавления: 12.08.16 Тендер № 138
Описание тендера: Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrliginiň Balkan welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Balkan ylmy-önümçilik synag merkeziniň ekin ýerlerinde ornaşdyrmak üçin iki ganatly, umumy uzynlygy 822 metr gerimden ybarat emeli ýagyş usulynda suwarýan ulgamyň 1 (bir) toplumyny satyn almak boýunça

HALKARA BÄSLEŞIGI

YGLAN EDÝÄR

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän taraplaryň ýüztutmalary we teklipleri Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrligi tarapyndan 2016-njy ýylyň 15-nji awgustyndan 19-njy awgust aralygynda sagat 15.00-dan 18.00 çenli C-243-nji kabinetinde bellenilen tertipde kabul edilýär we resmileşdirilýär.


Habarlaşmak üçin telefonlary:

44-83-12, 44-83-21, 44-83-56, 44-83-57.
Раздел: Министерство сельского и водного хозяйства Туркменистана / Система капельного орошения
Регион закупки:
Место поставки: Не указано
Окончание приёма предложений:«19/08/2016»
Оставить заявку