(+993)69-00-99-11
(+993)66-30-19-11
info@turkmentender.info
» » » » 02.08.2016 по 20.08.2016 Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi › bäsleşik

02.08.2016 по 20.08.2016 Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi › bäsleşik

Дата добавления: 03.08.16 Тендер № 108
Описание тендера: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetine gerek bolan barlaghana reaktiwleri we sarp ediş serişdeleri satyn almak barada

Bäsleşik

yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin yazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almak zerur.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap ýazuw görnüşindäki arza tabşyrylanda berilýär.
Bäsleşik resminamalarynyň toplumyny 2016-njy ýylyň10-njy awgustynda sagat 18.00-a çenli alyp bolar.

Bäsleşik teklipli bukjalar 2016-njy ýylyň 20-nji awgustynda sagat 18.00-a çenli şu aşakdaky salgy boýynça kabul edilýär.
Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 20, Türkmeistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

Habarlaşmak üçin telefon: 40-06-41
Раздел: Тендеры / Медицина / Фармокология / Медицина - товары разные
Регион закупки:
Место поставки: Не указано
Окончание приёма предложений:«20/08/2016»
Оставить заявку