(+993)69-00-99-11
(+993)66-30-19-11
info@turkmentender.info
» » » 26/07/2016 по 08/05/2016 Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

26/07/2016 по 08/05/2016 Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Дата добавления: 27.07.16 Тендер № 80
Описание тендера: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi
Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna
garşy göreşmek gullugyna gerek bolan
waksinany satyn almak barada
BÄSLEŞIK
yglan edýär
Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almak zerur.
Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap ýazuw görnüşindäki arza tabşyrylanda berilýär.
Bäsleşik teklipli bukjalar 2016-njy ýylyň 5-nji awgustyna, dsagat 18.00-a çenli kabul edilýär:
Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Arçabil şayoly 20, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.
Habarlaşmak üçin telefonlar: 40-06-41
Раздел: Медицина / Фармокология / Лекарственные препараты/ средства
Регион закупки:
Место поставки: Не указано
Окончание приёма предложений:«05/08/2016»
Оставить заявку