(+993)69-00-99-11
(+993)66-30-19-11
info@turkmentender.info
» » 25/08/2016 по 23/09/2016 Türkmenistanyň Maliýe ministrligi > Bäsleşik

25/08/2016 по 23/09/2016 Türkmenistanyň Maliýe ministrligi > Bäsleşik

Дата добавления: 26.08.16 Тендер № 187
Описание тендера: Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça

BÄSLEŞIK

1. Lot № 66
Dik guýular üçin zerur gerek bolan ESW suw sorujy enjamlary satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrligi

2. Lot № 74
Akkumulýatorlary we awtoulagyň tekerlerini satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrligi

3. Lot № 81
S.A. Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň okuw binalaryna we umumy ýaşaýyş jaýlaryna gerek bolan mebel harytlaryny satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň oba we suw hojalyk ministrligi

4. Lot № 82
Elektrik enjamlary (kontaktor, awtomatik öçürijiler, sarym sim, daşky kabel), awtoşinalary, şeyle hem dürli görnüşdäki akkumulýatorlary satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrligi

5. Lot № 85
Önümleri satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy

6. Lot № 86
Gurluşyk materiallaryny we enjamlary satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy

7. Lot № 89
Polatdan ýasalan elektrokebşirleýji turbanyň gabyny, polat elektrokebşirleýji turbalary, poliwinilhlorid (PWH) izolýasiýa ýelmeşegen lentalary, polat zadwižkalary we dykylyk gabyk (gaz) kranlaryny satyn almak
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi

8. Lot № 90
9 gatly ýaşaýyş jaýlary üçin ýolagçy liftleri satyn almak
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi

9. Lot № 91
9 gatly ýaşaýyş jaýlary üçin ýolagçy liftleri satyn almak
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi

10. Lot № 96
Enjamlary we harytlary satyn almak
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi

11. Lot № 97
Enjamlary we harytlary satyn almak
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi

12. Lot № 100
Gyzgyn deformirlenen sepsiz polat turbalary, asbest, elektrotehniki we gözegçi - ölçeýiş enjamlary satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrligi

13. Lot № 110
Plastinanyň ýylylyk çalşyjysyby (teploobmennik) satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrligi

14. Lot № 112
Birleşen Arap EmirlikleriniňPrezidenti şeýh Zaid bin Sultan Al-Nahaýýan adyndaky Döwletliler köşgi üçin gerek bolan mebel we beýleki enjamlary satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim Ministrligi

15. Lot № 114
Reňkli nusga alyjy we köpeldiji enjamy, şeýle hem degişli ätiýäçlyk şaýlary satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti

16. Lot № 117
Enjamlary we harytlary satyn almak
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi

17. Lot № 118
Enjamlary we harytlary satyn almak
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi

18. Lot № 119
Enjamlary we harytlary satyn almak
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi

19. Lot № 123
Enjamlary we harytlary satyn almak
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi

20. Lot № 127
Enjamlary we harytlary satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrligi

Bäsleşik 2016-njy ýylyň 23-nji sentýabrynda geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutma esasynda alyp bilersiňiz:

Aşgabat şäheri, Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy, Türkmenistanyň Maliýe ministrligi,
43A otag, tel: 39-43-10; 39-43-12
Раздел: Министерство Финансов Туркменистана
Регион закупки:
Место поставки: Не указано
Окончание приёма предложений:«23/09/2016»
Оставить заявку